tel.: 05 620 55 05

ProizvajalciPovezave

trackday

 

aclkun 

Gumarska revolucija

 

1

Je mogo?e pnevmatike za avtomobile primerjati z belo tehniko? Torej z napravami, kot so hladilniki, zamrzovalniki in stroji za pomivanje posode? Z ozna?evanjem pnevmatik na na?in, ki spominja na uveljavljene energijske nalepke na gospodinjskih aparatih, je odgovor vsekakor pritrdilen. e ve?, letos bomo doiveli pri prodaji pnevmatik spremembe, za katere pravijo, da so v industriji pnevmatik najve?je v zadnjih 50 letih. Pri?a smo pravi gumarski revoluciji, ki prinaa vrsto novosti za izdelovalce, prodajalce in kupce pnevmatik

 

Vsi, ki so povezani v verigi odlo?anja in dogovarjanja za zagotavljanje pravih meril, po katerih naj se ravna industrija, da bo ?im bolj odgovorna do drube in potena do kupcev, menijo, da je novost v ozna?evanju pnevmatik, ta bo obvezna od 1. novembra letos, namenjena predvsem zagotavljanju ve?je transparentnosti nakupov in ve?je varnosti kupcev. Seveda je pogoj, da bodo ti razumeli, kaj je bistvo novosti.

 

Energijska u?inkovitost je merilo, ki je e ve? let med najbolj izpostavljenimi pri nakupu najrazli?nejih izdelkov. A ?e nam je to pri gospodinjskih aparatih nekako preprosto razumljivo in je zelena oznaka e samoumevno merilo kakovosti za hladilnik, s pnevmatikami vse ni tako preprosto. Tista okrogla, ?rna, kotale?a se zadeva pod avtomobilom, ki avtomobilsko tehniko spreminja v stvarnost, je namre? neposredno povezana z varnostjo. Pnevmatike so tiste, ki zagotavljajo, da je avtomobil varen, kot mu varnost zagotavlja vsa tehnika, da je s ?ustvi preet v obsegu, kot mu to zagotavlja dinami?nost, in da je hkrati energijsko u?inkovit v skladu z energijsko u?inkovitostjo celotne tehnike.

 

Protislovje

Glavna teava pri tem je, da sta zagotavljanje energijske u?inkovitosti pnevmatike in hkrati zagotavljanje najvije ravni varnosti ve?inoma v protislovju. Da bi bila pnevmatika energijsko u?inkovita, da bi torej omogo?ala ?im manji oglji?ni odtis avtomobilov, mora imeti ?im manji kotalni upor. To merilo, ki bi bilo po prvotnem predlogu zakonodajalca (s preprosto preslikavo meril u?inkovitosti naprav, kot so na primer gospodinjski aparati) edino merilo, pomeni za udeleence v prometu izjemno nevarno po?etje. Za pnevmatike je namre? najpomembneja varnost.

Po dokaj obseno zastavljeni razpravi v merodajnih evropskih institucijah so odgovorni prili do spoznanja, da ozna?evanje pnevmatik kot tehni?nega izdelka le s stopnjami energijske u?inkovitosti, razporejenimi v razrede od A do G in ozna?enimi od zelene do rde?e barve, ni primerno. To bi namre? pomenilo dokaj nevarno zavajanje kupcev. Z zeleno barvo, torej z najboljo oceno, bi bile ozna?ene vse pnevmatike z majhnim kotalnim uporom. Energijsko posebej u?inkovite so tudi tiste pnevmatike, ki ne zagotavljajo dobrega oprijema s cesti?em. Preprosto povedano, tudi slabe pnevmatike. Opis slaba pnevmatika pa pomeni, da je pnevmatika nevarna.

Zato bodo nasprotno od gospodinjskih aparatov pnevmatike ozna?ene s tremi merili. Z merilom energijske u?inkovitosti, s stopnjo u?inkovitosti zaviranja na mokrem in s stopnjo zunanjega hrupa pnevmatike. Kar nekaj je bilo pekulacij ob razpravljanju o dodatnih oznakah za pnevmatike, ?e da za vsem stoji lobi velikih, uveljavljenih izdelovalcev pnevmatik, ki eli zajeziti vse ve?ji prodor kitajskih izdelovalcev pnevmatik na evropski trg. Dejstvo, da bi ti s svojimi izdelki v velikem obsegu z lahkoto dosegli najbolje ocene glede energijske u?inkovitosti, a le teko zadovoljili kriterije glede u?inkovitosti zaviranja na mokrem, pri?a samo zase. Pri tem vsekakor ne gre za omejevanje konkurence in izpodrivanje nizkocenovne ponudbe s trga, za prepre?evanje znievanja cen pnevmatik uveljavljenih izdelovalcev, torej. Cilj vsega je zagotavljanje pravih, merodajnih podatkov kupcem in stvarnih dokazov o u?inkovitosti. Predvsem za najbolj pomembno, za varnost.

Prava veljava oznak?

Med razredoma A in G znaa razlika v porabi goriva 7,5 odstotka. Pri povpre?ni porabi osem litrov goriva na sto kilometrov bi to torej pomenilo (ob povpre?no veliki posodi za gorivo srednje velikega avtomobila) okrog est litrov goriva pri enem to?enju. Prera?unano na letno raven pa ?e na primer uporabnik na leto prevozi 15.000 kilometrov s pnevmatiko razreda energijske u?inkovitosti A , da bi ob dananji ceni bencina v Sloveniji porabil za 130 evrov manj goriva, kot ?e bi imel na avtomobilu name?ene pnevmatike energijske u?inkovitosti razreda G.

Druga oznaka, ki bo obvezna na pnevmatikah, bo oznaka za stopnjo oprijema na mokri podlagi, torej ?im kraja zavorna pot v deju. Tudi na tem podro?ju so razredi, razdeljeni od A do G. Pri zaviranju na mokrem s hitrostjo 50 km/h je zavorna pot avtomobila s pnevmatikami u?inkovitosti zaviranja na mokrem razreda A v primerjavi z avtomobilom, na katerem so name?ene pnevmatike u?inkovitosti razreda G, kraja za 18 m! Razredi od D do G imajo teoreti?no vrednost, saj se ne uporabljajo. A kljub vsemu tolikna razlika pri hitrosti le 50 km/h dovolj nazorno kae, da niso vse pnevmatike na trgu enake. Predvsem ne vse enako varne. ?e je mogo?e razliko v porabi goriva na letni ravni za 130 evrov ena?iti z razliko v strokih popravila vozila in pri tem ovrednotiti e marsikaj drugega, kar nas lahko e posebno drago stane ob 18 metrov dalji zavorni poti, je seveda razumska odlo?itev, kateri oznaki dati prednost, jasna.

Tretji kriterij, ki bo naveden na oznakah, bo podatek o emisiji hrupa, torej o glasnosti pnevmatike. Ozna?en bo z do tremi vali. Oznaka s tremi vali pomeni zdaj dovoljeno raven hrupnosti pnevmatik. Oznaka z dvema pomeni mejo, ki naj bi bila uveljavljena v prihodnje. Najtije pnevmatike, ozna?ene z enim valom, pa bodo e za tri dB manj hrupne. To merilo bodo torej upotevali tisti, ki bodo hoteli izbrati pnevmatike, ki jim bodo zagotavljale ?im bolj udobno vonjo. Med oznako enega in treh valov glasnosti je namre? razlika est dB.

Slovenian Chinese (Simplified) Croatian Czech Danish Dutch English Finnish French German Hungarian Italian Macedonian Norwegian Portuguese Romanian Serbian Slovak Spanish Swedish

Facebook

Facebook_icon

Energijske vrednosti pnevmatik

2

Spletna stran uporablja pikotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in funkcionalnosti, ki jih brez pikotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletne strani soglaate s pikotki. Ve? o monih nastavitvah pikotkov si lahko preberete tukaj.

Z zgoraj navedenim